Makine qethje per saktesi totale

Makine qethje
HC7640 • Buton kontrolli

 • 60 gjatesi gradimi: nga 0,5 deri ne 42 mm

 • 120 minuta perdorim pa kabull

Makine qethje e Seris 7000 ju ofron saktesi dhe kontrollin e plote te prerjes se flokeve tuaja vetem me nje klikim. Me Kreher te Motorizuar dhe performance e larte te elementeve prerese, Eshte makine qethje e vetme e cila ofron rezultatin e pritur dhe konstante.


Kontroll saktesie me shtypjen e butonit

Butoni I kontrollit

Nderlidhesi perceptiv iu jep nje ide te sakt mbi gjatesin e perzgjedhur. Perdorni butonat per te perzgjedhur dhe perdorur lehtesisht mbi 60 mundesi gjatesie. Kaloni me shpejtesi pergjate gjatesis ose me ngadal per cdo hap te vogel me 0.2 mm.

Kontrol preciz I gradimit te gjatesise

60 gradime te gjatesise

Perdorni butonet e kontrollit per te perzgjedhur ne menyre precise dhe per te kyqur gjatesine e deshiruar, me me shume se 60 gradime gjatesie. Perdor krehrin per te shkurtuar saktesisht 0.2 mm gjatesine ndermjet 1 dhe 7 mm dhe 1mm ndermjet 7 dhe 42mm. Ose mund ta perdorni pa kreher per shkurtimin 0.5 mm.

Kreher inteligjent te motorizuar

Ruan (mban ne mend) gjatesine e fundit te perdorur

hKreheri kthehet tek gradimi I fundit I perdorur ne momentin e ndezjes se makines se qethjes.

Cfare ka ne kuti?

Makina juaj qethese HC7640 vjen me:

 • 3 kreher per floke
 • Furce per pastrim


* Çmimi i rekomanduar i shitjes: çdo shitës mund ta vendosë vetë çmimin e shitjes.

Krahasoni produktet tona

për modelet e tjera

Seria 7000

HC7460/15

Seria 5000

4 990 lekë*

HC5440/15

Bli nga NEPTUN Bli nga GLOBE Bli nga AZA

Seria 3000

2 990 lekë*

HC3400/15

Bli nga NEPTUN Bli nga GLOBE Bli nga AZA

Karakteristikat kyqe

 • Butonet per kontroll
 • Turbo mode
 • Pret 2x me shpejt te krahasuar me modelin e mepareshem
 • Prerje me e shpejt, me e mpreht

Sistemi I prerjes

 • Brisqe te pandryshkshem
 • Numri I gradimeve te gjatesise: 60
 • Precision (madhesia e hapave): 0.2mm/1mm
 • Gradimi I gjatesise: nga 0,5 deri ne 42 mm
 • Zgjedhja e gjatesise: kontroll digital, kreher te motorizuar
 • Brisqe te pandryshkshem
 • Numri I gradimeve te gjatesise: 23
 • Precision (madhesia e hapave): 1 mm
 • Gradimi I gjatesise: nga 0,5 deri ne 23 mm
 • Brisqe te pandryshkshem
 • Numri I gradimeve te gjatesise: 13
 • Precision (madhesia e hapave ): 2mm
 • Gradimi I gjatesise: nga 0,5 deri ne 23 mm

Lehtesia e perdorimit

 • Pastrimi: Preres I levizeshem
 • Mirëmbajtja e lehte: Nuk nevojitet vajosje
 • Funkcioni per memorizimin e gradimit te gjatesise
 • Pastrimi : Brisqe te lashme me uje
 • Mirëmbajtja e lehte: Nuk nevojitet vajosje
 • Pastrimi: Brisqe te lashme me uje
 • Mirëmbajtja e lehte: Nuk nevojitet vajosje

Bateri

 • Bateri Lithium-ion
 • Perdorim me kabull dhe pa kabull
 • Koha e perdorimit: 120 minuta
 • Koha e karikimit: 1 hour
 • Bateri NiMh
 • Perdorim me kabull dhe pa kabull
 • Koha e perdorimit: 75 minuta
 • Koha e karikimit: 8 hour
 • Perdorim vetem me kabull

Aksesoret e perfshire

 • 3 kreher per floket
 • Furce pastrimi
 • 1 kreher per floket
 • Furce pastrimi
 • 1 kreher per floket
 • Furce pastrimi
Bli nga NEPTUN Bli nga GLOBE Bli nga AZA Bli nga NEPTUN Bli nga GLOBE Bli nga AZA

* Çmimi i rekomanduar i shitjes: çdo shitës mund ta vendosë vetë çmimin e shitjes.